Privacyverklaring

Privacyverklaring Hovestad Marketing en Strategie B.V.

Hovestad Marketing en Strategie B.V., gevestigd aan Kerkerinklaan 66 2071 RM Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hovestad Marketing en Strategie B.V.
Kerkerinklaan 66
2071 RM Santpoort-Noord
0610331605
www.lindahovestad.nl

Linda Hovestad is de Functionaris Gegevensbescherming van Hovestad Marketing en Strategie B.V.. Zij is te bereiken via contact@lindahovestad.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hovestad Marketing en Strategie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • KvK nummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze hierbij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden u als ouder of voogd dan ook aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van uw kind, om te voorkomen dat er gegevens over uw kind verzameld worden, zonder uw ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw kind, neem dan contact met ons op via contact@lindahovestad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hovestad Marketing en Strategie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Hovestad Marketing en Strategie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien u documenten aanlevert bij Hovestad Marketing en Strategie B.V., zullen deze alleen worden ingezien door de contactpersoon van Hovestad Marketing en Strategie B.V.. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Hoe wij omgaan met reacties op onze site?

Als u als bezoeker een reactie achterlaat op de site, bijvoorbeeld bij een blogartikel, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook uw IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u deze  gebruikt. Hoe Gravatar omgaat met uw gegevens kunt u lezen in het privacy statement van Gravatar. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Hoe wij betaalgegevens verwerken?

Wij verwerken zelf geen betaalgegevens. Voor het versturen van onze facturen en offertes voor onze dienstverlening gebruiken wij Moneybird. Wij blijven echter ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en hebben daarom met alle externe partijen een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd hoe zij met de door Hovestad Marketing en Strategie B.V. aangeleverde persoonsgegevens mogen omgaan. Moneybird zal uw gegevens niet verstrekken en/of verkopen aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hovestad Marketing en Strategie B.V. maakt zelf geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hovestad Marketing en Strategie B.V. tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hovestad Marketing en Strategie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hovestad Marketing en Strategie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hovestad marketing en strategie blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hovestad Marketing en Strategie B.V. gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hovestad Marketing en Strategie B.V.. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit  betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@lindahovestad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is aangevraagd, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hovestad Marketing en Strategie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die u via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Hovestad Marketing en Strategie B.V. neemt de bescherming van uw  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw  gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@lindahovestad.nl

Deze privacyverklaring kan door Hovestad Marketing en Strategie B.V. aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum aangepast. Indien u onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw  instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken. 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 september 2018. 

Neem contact op

Wilt u meer informatie over de diensten die ik uw organisatie kan bieden, bent u benieuwd naar mijn beschikbaarheid of wilt u vrijblijvend contact om te bespreken hoe ik u als coach kan helpen? Vul dan uw gegevens in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Bij het invullen van dit formulier wil ik u graag wijzen op de privacyverklaring waarin staat beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Hovestad marketing & strategie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om anonieme gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Cookieverklaring